Ny bok: Solospill og fellesskap

I boken Solospill og fellesskap En faglig selvbiografi beskriver professor em. i Rettssosiologi, Thomas Mathiesen, blant annet etablering av KROM – Forening for kriminalreform i Norge.

«Den 27. mai i 1968 var drøyt 160 personer samlet i Munchmuseets auditorium i Oslo, for å stifte
foreningen. Den nevnte representanten for svensk KRUM, Hans Nestius, holdt foredrag (svensk
KRUM var blitt stiftet allerede i 1966, men gikk inn og ble oppløst mot slutten av 1970-tallet).
Undertegnede holdt også foredrag. Jeg la en hovedvekt på følelsen av avmakt, nedverdigelse og
usikkerhet som følger med et opphold i fengsel. Etter en allmenn diskusjon der 14 personer deltok,
var KROM stiftet. På møtet tegnet 162 personer seg som medlemmer. Det ble samlet inn
624 kroner til foreningens drift.

Svensk KRUM var som nevnt en forkortelse for “Kriminalvårdens humanisering”. Men det var
også en dansk KRIM-forening som sto for “kriminalpolitikk”, en finsk KRIM-forening som sto
for det samme (det fantes også en annen, allmennpolitisk og mer radikal finsk forening som ble
kalt “Novemberrörelsen”). Vi måtte finne på noe som liknet, og det ble KROM, som egentlig
ikke var en forkortelse for noen ting.»

Solospill og felleskap, En faglig selvbiografi er opprinnelig utgitt på engelsk under tittelen Cadenza på European Group Press  2017.

Nå foreligger den på norsk og kan lastes ned som pdf-fil for alle som er interessert her: Solospill og fellesskap, En faglig selvbiografi