Isolasjon – i tråd med human fangebehandling?

Isolasjon – i tråd med human fangebehandling?

– KROM inviterer til debatt om isolasjon og fangebehandling

  1. juni, Kl. 1800 til 2100

Amalie Skram

Gratis inngang og åpent for alle

KROM inviterer til debatt om isolasjon og fangebehandling med innledning av professor Kristian Andenæs, advokat Øystein Storrvik og Dr. jur og advokat Thomas Horn. Møteleder er professor Aslak Syse. Etter innledningene blir det debatt i plenum

https://www.facebook.com/events/1058244284248281/