KROM Konferansen 2018

KROM – Norsk forening for kriminalreform. Postboks 6740 St. Olavs plass, 0130 OSLO Tlf.  22 36 21 87. E-post: krom@krom.no

INVITASJON TIL KROMS 48. KRIMINALPOLITISKE KONFERANSE 11. – 14. januar 2018

KROM holder sin 48. kriminalpolitiske konferanse på Storefjell  Resort  Hotel i tiden 11.-14. januar 2018. Oversikt over konferansens innhold og foreløpig program følger.

Det er ankomst på Storefjell Resort Hotel torsdag 11 januar om kvelden (fellesbuss går fra baksiden av Rådhuset i Oslo kl. 1600), og avreise fra hotellet søndag 14. januar kl. 14. Prisen for full pensjon (kost og losji på dobbeltrom) er kr. 3075, for tre døgn. I tillegg kommer seminaravgift, som er kr. 700, for de som betaler selv, og kr. 1400, for de som får oppholdet dekket av arbeidsstedet. All betaling vedrørende konferansen gjøres på hotellet.

KROM arrangerer felles bussreise Oslo-Storefjell for de som er interessert. Bussreisen koster kr. 400, tur-retur. Bussavgang fra Oslo torsdag 11. januar kl. 1600 ved Rådhuset (Fr. Nansens plass). Så langt det er mulig vil KROM yte tilskudd til fangers opphold.

SISTE FRIST FOR PÅMELDING ER TORSDAG 10. DESEMBER 2017

P.g.a. stor pågang til KROM-konferansene oppfordrer vi interesserte til å melde seg så raskt som mulig. Du kan melde deg på a) ved å sende påmelding (med alle opplysningene som det bes om på slippen) på e-post til krom@krom.no eller b) ved å fylle ut slippen og sende til Krom. (skriv tydelig)
Påmeldingskjema

———————————————————————————————————————————

Jeg melder meg som deltaker på KROMs kriminalpolitiske konferanse 11.-14 januar 2018

Navn:_____________________________________________________________________

Adresse:____________________________________Tlf____________________________

Arbeidssted:_________________________________Tlf____________________________

E-postadresse__________________________________

Jeg er KROM-medlem: Ja/Nei (stryk det som ikke passer).

Jeg blir med på bussturen: Ja/Nei (stryk det som ikke passer).

Arbeidsgiver betaler seminaravgift: Ja/Nei (stryk det som ikke passer)

Du må være forberedt på at det blir flere på rommet. Ønske(r) om bestemt(e) romkamerat(er) innfris hvis mulig, men kan ikke garanteres

Jeg vil gjerne bo sammen med: _________________________________________________

KROMs KRIMINALPOLITISKE KONFERANSE 11-14. JANUAR 2018

KROM fyller 50 år i 2018

KROM holder sin 48. kriminalpolitiske konferanse ved Storefjell hotell på Golsfjellet  11.-14. januar 2018

Ankomst om kvelden torsdag 11. januar; middag. Konferansen tar i år opp fem viktige temaer.

Første dag, fredag 12. januar 0915-1200, tar vi først opp kvinners soningsforhold i fengslene. Kvinner har dårligere soningsforhold enn menn. Hvorfor det? Vi setter fokus på dette. Samme dag kl. 1500-1800 tar vi opp utviklingen i fengslene – hvor går utviklingen? Blir det verre?

Andre dag, lørdag 14. januar 0900-1200, er overskriften Gamle og nye «Gode fiender» hvor vi setter fokus på nye fiendebildene myndighetene setter opp. Samme dag kl. 1500-1800 tar vi opp Fra sikring til forvaring, og tilbake til sikring? Mye kan tyde på at vi går tilbake til det gamle sikringssystemet. Søndag 15. januar kl. 1000-1200: Fremtidens fengsler. Hvordan blir de?

Avreise fra hotellet er ca. kl. 1400. Mellom bolkene fredag og lørdag er det muligheter for kaffe, lunsj, og – vel og merke – skigåing.

Det tas forbehold om eventuelle endringer i programmet.  For eventuelle endringer, se www.krom.no

—————————————————————————————————————————————-

KROM – Norsk forening for kriminalreform. Postboks 6740 St. Olavs plass, 0130 OSLO Tlf.  22 36 21 87. E-post: krom@krom.no

INVITASJON TIL KROMS 48. KRIMINALPOLITISKE KONFERANSE 11. – 14. januar 2018

KROM fyller 50 år 2018

KROM holder sin 48. kriminalpolitiske konferanse på Storefjell  Resort  Hotel i tiden 11.-14. januar 2018.

Fredag 12. januar

Åpning. En tale til jubilanten Kort innledning om konferansens hovedtemaer.

  • Kvinner i fengsel

Helga Ervik, Sivilombudsmannens forebyggingsenhet

Hanne Bjurstrøm, Likestillings- og diskrimineringsombud

Marianne Vollan, Direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet

To med fange erfaring

Kaffe, diskusjon, ski, lunsj

1500- 1800.  Utviklingen i fengslene. Fra vondt til verre? En villet politikk?

                    

                     Hedda Giertsen

                     Eivind

                     Juss buss

                     Håkon Mjelde, Norsk Fengsels og Friomsorgsforbund

                     Siv Hjellnes  

                     

                     Presentasjon av forskningsrapport av Hammerlin/Fransson fra Krus

Kaffe, diskusjon

18.00 Slutt for dagen, middag

Lørdag 13. januar.

0900-1200 Gamle og nye «Gode fiender»

                  

                  Mina Adampor

                  Lars Gule

                  David Hansen

                  

     Kaffe, diskusjon, ski , skistaffet, lunsj

1500-1800. Fra sikring til forvaring, og tilbake til sikring?

                    Frode Sulland, advokat  

                    Georg Høyer, professor

                    Asbjørn Restan, overlege

Kaffe, diskusjon.

1800 Slutt for dagen, middag

—————————————————————————————————————————————

Søndag 14. januar

Kl. 1000-1200. Fremtidens fengsler

                         Innlegg fra Bastøy fengsel

                         

Diskusjon, ski, lunsj.  Avreise kl. 1400.