KROM Konferansen 2019

INVITASJON TIL KROMS 49. KRIMINALPOLITISKE KONFERANSE 10. – 13. januar 2019

KROM holder sin 49. kriminalpolitiske konferanse på Storefjell Resort Hotel i tiden 10.-13. januar 2019.

Det er ankomst på Storefjell Resort Hotel torsdag 10. januar om kvelden (Felles buss går fra baksiden av Rådhuset i Oslo kl. 1600), og avreise fra hotellet søndag 13. januar kl. 14. Prisen for full pensjon (kost og losji på dobbeltrom) er kr. 3075,- for tre døgn. I tillegg kommer seminaravgift, som er kr. 700,- for de som betaler selv, og kr. 1400,- for de som får oppholdet dekket av arbeidsstedet. All betaling vedrørende konferansen gjøres på hotellet.

KROM arrangerer felles bussreise Oslo-Storefjell, for de som er interessert. Bussreisen koster kr. 400,- tur-retur. Bussavgang fra Oslo torsdag 10. januar kl. 1600 ved Rådhuset (Fr. Nansens plass).

Så langt det er mulig vil KROM yte tilskudd til fangers opphold.

FRIST FOR PÅMELDING ER TORSDAG 28. DESEMBER 2018

Pga. stor pågang til KROM-konferansene oppfordrer vi interesserte til å melde seg så raskt som mulig. Du kan melde deg på a) http://krom.no/pameldingskjema/

  1. b) ved å sende påmelding (med alle opplysningene som det bes om på slippen) på e-post til krom@krom.no
  2. c) ved å fylle ut slippen og sende til Kroms postadresse (skriv tydelig)

Påmeldingskjema
———————————————————————————————————————————

Jeg melder meg som deltaker på KROMs kriminalpolitiske konferanse 10.-13 januar 2019

Navn:_____________________________________________________________________

Adresse:____________________________________Tlf____________________________

Arbeidssted:_________________________________Tlf____________________________

E-postadresse__________________________________

 

Jeg er KROM-medlem: Ja/Nei (stryk det som ikke passer).

Jeg blir med på bussturen: Ja/Nei (stryk det som ikke passer).

Arbeidsgiver betaler seminaravgift: Ja/Nei (stryk det som ikke passer)

Du må være forberedt på at det blir flere på rommet. Ønske(r) om bestemt(e) romkamerat(er) innfris hvis mulig, men kan ikke garanteres

Jeg vil gjerne bo sammen med: _________________________________________________

 

Konferansen tar i år opp fem viktige temaer

Åpning av konferansen kl. 0900.

Første bolk, fredagsmorgen kl: 0915-1200, står for det vi har kalt «De glemte fangene». De står sentralt i programmet. De glemte fangene er de som ikke klarer å kommunisere med omverdenen, f.eks. med pressen, de fangene som er isolert (enten betegnelsene er «isolasjon» eller ikke), de fangene som er reimet fast, og mange andre. Disse fangene er det mange av i fengslene våre. Og gjennom gravende journalistisk arbeid har pressen avdekket dette.

Andre bolk, fredagsettermiddag kl: 1500-1800, har vi kalt «Gjengkriminalitet – moralske panikker og politiske løsninger.». Her er pressen også aktiv, men på en annen måte. Noen aviser gir et stormfullt bilde av forholdene i våre bydeler, med tilfeldig skyting og annen våpenbruk, mens andre er gitt mer fredelige beskrivelser. Hva er sannheten – relativ ro og orden eller perioder med «moralske panikker», som kriminologene har kalt det.

Tredje bolk, lørdagsmorgen kl: 0900-1200, har overskriften «Rettssikkerhet i fengslet». Tonje Lilaas Larsen og Louise Hannon, presenterer sin nye undersøkelse på Ullersmo fengsel «Rettshjelpsbehovet blant fanger». Med i debatten er Ulrik Hegnar, Marit Lomundal Sæther og representant fra Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling.

Fjerde bolk, lørdagsettermiddag kl: 1500 – 1800, tar for seg et brennbart tema: hva skjer i Kriminalomsorgen – bygging av nye store lukkende fengsler og samtidig nedleggelse av små åpne fengsler? Det nye store fengslet i Agder mot Hassell, Ulsnesøy og Osterøy. De står mot hverandre bl.a. i ressurssammenheng. Allerede i 2011 uttalte landets daværende justisminister fra AP seg om spørsmålet. Spørsmålet skaper røre blant fanger, ansatte og betjenter.

Femte og avsluttende bolk, søndagsformiddag kl: 1000-1200, har vi viet til filmen «Fanget i frihet». Filmmaker Ida Marie Pettersen, Høyskolen i Lillehammer, har portrettert medlemmene i bandet «Venjas Harem». Filmen er nydelig, og kunne ha gått inn i flere av temaene på konferansen. Musikkprosjektet «Musikk i fengsel og frihet» reiser et viktig tema: Hvorfor blir denne typen kulturtilbud som oppleves som viktig for folk både under og etter soning, nedprioritert i Kriminalomsorgen? Etter presentasjon av filmen blir det blir debatt så langt tiden rekker.

Det kan komme inn endringer i programmet.

I pausen (1200-1500) på lørdag blir det skistafett.

 

—————————————————————————————————————————————-

Ankomst om kvelden torsdag 10. januar 2019, middag.

Fredag 11. januar: 0900-0915: Åpning: Kort innledning om konferansens hovedtemaer

Fredag 0915-1200: De glemte fangene

Ingrid Fredriksen og Torunn Aarøy journalister fra BT.

Ass. underdirektør Jan Erik Sandlie i Kriminalomsorgsdirektoratet

Georg Høyer fra KROM

Fange med erfaring fra isolasjon

 

Fredag 1500-1800: Gjengkriminalitet – moralske panikker og politiske løsninger


Journalist

Representant fra politiske ledelse

Erik Huseby Sæter, politietterforsker

Pernille Eriksen, forsker ved Politihøgskolen

Bård Dyrdal, politioverbetjent og leder av LEAP

Representant fra Sv og Ap

 

Lørdag 12. januar 0900-1200: Rettssikkerhet i fengsler

Tonje Lilaas Larsen og Louise Hannon, Presentasjon av Jussbuss’ nye undersøkelse på Ullersmo fengsel «Rettshjelpsbehovet blant fanger»

Ulrik Hegnar, tidligere leder av Tilsynsrådet i region øst «Påført onde eller ingen funksjon?»

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling

Marit Lomundal Sæther, forsvarsadvokat i Advokatfirmaet Sulland

 

Lørdag 1500-1800: Sentralisering av Kriminalomsorgen Bygging av nye store lukkede fengsler og samtidig nedleggelse av små åpne fengsler?

Ass. underdirektør Jan Erik Sandlie i Kriminalomsorgsdirektoratet

Himanshu Gulati, Frps medlem i justiskomité

Fange fra Ulsnesøy

Kriminolog Hedda Giertsen

 

Søndag 13. januar 1000-1200: Filmen «Fanget i frihet»

Filmmaker Ida Marie Pettersen fra Høyskolen i Lillehammer presenterer filmen. Filmen følges opp med debatt om hvorfor blir denne typen kulturtilbud som oppleves som viktig for folk både under og etter soning, nedprioritert i Kriminalomsorgen? Det blir debatt så langt tiden rekker.

 

Bussavgang fra hotellet, søndag etter lunsj, kl. 1400.