AKTUELT

Invitasjon til KROMs 50. Kriminalpolitiske konferanse 13. - 16. januar 2022

Tilbake

KROM holder sin 50. kriminalpolitiske konferanse på Storefjell Resort Hotel i tiden 13 til 16. januar 2022.

Det er ankomst på Storefjell Resort Hotel torsdag 13. januar om kvelden (felles buss går fra baksiden av Rådhuset i Oslo kl. 1600), og avreise fra hotellet søndag 16. januar kl.14.

Prisen for full pensjon (kost og losji på dobbeltrom) er kr. 3465,- for tre døgn. I tillegg kommer seminaravgift, som er kr. 800,- for de som betaler selv, og kr. 1600,- for de som får oppholdet dekket av arbeidsstedet. All betaling som gjelder konferansen gjøres på hotellet. Så langt det er mulig vil KROM yte tilskudd til fangers opphold.

KROM arrangerer felles bussreise Oslo-Storefjell for de som er interessert. Bussreisen koster kr. 500,- tur-retur. Bussavgang fra Oslo torsdag 12 januar kl. 1600 ved Rådhuset (Fr. Nansens plass).

FRIST FOR PÅMELDING ER 23 DESEMBER 2021

Pga. stor pågang til KROM-konferansene oppfordrer vi interesserte til å melde seg så raskt som mulig.

Du kan melde deg på:
Fyll ut skjemaet under og trykk send (Får ikke du opp skjema? Prøv direkte-lenke)


 

KONFERANSENS TEMA

Fredag 14. januar starter dagen med høring om fangeliv i praksis, og om hvordan det har vært å sone under pandemien, om livet i fengsel som skeiv og fangerettigheter under press. På fredag ettermiddag debatterer vi uhelse i fengsel. I løpet av 2020/2021 har Likestillings- og diskrimineringsombudet og Sivilombudet publisert rapporter som problematiserer helsetjenestens rolle og status i kriminalomsorgen. Helsedirektoratet har ansvaret for at innsattes helse ivaretas, og for at helsepersonell får mandat til å sikre at soningsforholdene ivaretar fangers helse i tråd med pasientrettigheter og menneskerettigheter.

Lørdag 15. januar starter dagen med debatt om politiet som meningsbærere. I kjølvann av rusreformutvalgets arbeid har politiets metoder, lovhåndhevelse og tvangsmiddelbruk fått stor plass i den offentlige debatten, og det som har kommet fram har fått påtalemyndighetene til å reagere med innstramninger. I bolken vil vi på ulike måter belyse hvordan politiet har imøtegått kritikken og innstramningene, og om vi kan ha tillit til politiet. Lørdag ettermiddag tar vi for oss domstolene som verktøy for human fangebehandling og straffepolitikk. 
De siste årene har det vært flere saker der domstolene har satt grenser for kriminalomsorgens tvangsmiddelbruk, og vi har sett en radikal kursomlegging i domstolenes håndtering av straffesaker relatert til narkotikalovbrudd.

Søndag 16. januar minnes vi KROMs avdøde nestor Thomas Mathiesen, og reflekterer over hans virke som kriminalpolitisk aktivist og forkjemper for kriminalreform.

 

PROGRAM

Fredag 14. januar

09.00–12.00: Fangeliv i praksis

Covid-19 restriksjoner og soningsforhold
Fange
Seksualitets- og kjønnsmangfold bak murene
Fange
Fangerettigheter og klageordninger
Fange
Kommentarer fra KDI
Jan Erik Sandlie, KDI

12.00–15.00: Ski og lunsj

15.00–18.00: Uhelse i fengsel

Rapport: Lengst inne i fengselet: Kvinnelige innsatte med behov for helsehjelp
May-Len Skilbrei, Institutt for kriminologi og rettssosiologi   
Likestillings- og diskrimineringsombudets oppfølging av rapporten 
Guri Hestflått Gabrielsen, Likestillings- og diskrimineringsombudet   
Rapport: Ivaretakelse av innsatte under covid-19-pandemien  
Johannes Flisnes Nilsen, Sivilombudet 
Hvordan forvalter Helsedirektoratet sitt ansvar for å sikre fangers helse?  
Johan Lothe, Wayback)  
Hva gjør Helsedirektoratet for å sikre at helsepersonells status og mandat ivaretas av kriminalomsorgen?  
Kommer

19.00: Middag og sosialt samvær

 

Lørdag 15. januar

09.00–12:00: Politiet som meningsbærere

Politimetoder, tvangsbruk og legalitetskontroll
Runar Torgersen, Riksadvokatembetet
Politiets reaksjoner på innstramminger og konsekvenser for straffeprosesslov og menneskerettigheter
Hans Fredrik Martinussen, Universitetet i Bergen
Politiets hybride selvrepresentasjon som forebygger og kriminalitetsbekjemper
Paul Larsson, Politihøyskolen
Kan vi ha tillit til politiet? 
Representant for politiet

12.00–15.00: Skistafett og lunsj

15.00–18.00: Domstolene som verktøy for human fangebehandling og straffepolitikk

Rettspolitisk mobilisering i kampen for strukturelle endringer
Kommer
Domstolene – rusreformens allierte?
Kommer
Staten på tiltalebenken
Maria Hessen Jacobsen, advokat
KDI om domstolene som grensesetter for fangebehandling og tvangsmiddelbruk
Jan-Erik Sandlie, KDI

19.00: Middag og sosialt samvær

 

Søndag 15. januar

10.0012.00: Det uferdige – til minne om Thomas Mathiesen

Frode Sulland, Sturla Falck, Bente Roli, Mikkel Thørrisen

12.00–14:00: Lunsj og Bussavgang ca. 14.00

(Programmet oppdateres fortløpende)