I 2021 var det på nasjonalt nivå 13 selvmord og 33 selvmordsforsøk i fengsel.  Illustrasjonsfoto:  Oslo fengsel/Kriminalomsorgen

- Kriminalomsorgen har et særlig ansvar for å forebygge selvmord

Sivilombudet la i dag fram sin undersøkelse om hvordan kriminalomsorgen jobber for å forebygge selvmordsforsøk og selvmord i norske fengsler.

LES MER