Oslo fengsel. Foto: Carsten R.D. /Wikipedia

Ulovlig telefonavlytting i fengslene

- «Myndighetene har i liten grad vært opptatt av forholdet til menneskerettighetene og Grunnloven på dette området. Den ulovlige praksisen synes å ha pågått over lang tid. Det er uheldig», sier sivilombud Hanne Harlem.