Foto: Justis- og politidepartementet – Halden fengsel

Straffegjennomføring og Tilsynsrådet

KROM vurderer det som en betydelig svakhet ved tilsynsordningen at det ikke legges opp til brukerrepresentasjon i tilsynsrådet. Inklusjon av medlemmer med soningserfaring vil kunne tilføre tilsynsrådet nødvendig innsikt i det systemet rådet er satt til å kontrollere, og derigjennom kunne bidra til styrke innsattes rettssikkerhet.

LES MER