Illustrasjonsfoto: Astrid Renland

Kvinnelige innsatte opplever systematisk diskriminering

En ny rapport om soningsforholdene og helsetilbudet til kvinnelige innsatte som soner i lukkede fengsler, avdekker at norske myndigheter bryter både eget regelverk og internasjonale forpliktelser.

MEDLEMSKAP / STØTTE

Støtt KROM bli medlem
Kontonummer 7877 08 44699

Fanger: Kr. 50
Andre: Kr. 200

Tegn deg som medlem! » krom@krom.no