Foto: Astrid Renland

De kappeløse dommerne

Dyssosial personlighetsforstyrrelse er en tilstand og personlighetsforstyrrelse med avvikende adferd, tanker og følelser. Dyssosial personlighetsforstyrrelse blir antatt å være en kronisk lidelse, og blir karakterisert ved sosialt uansvarlig, eksplosiv og manglende samvittighetsfull adferd. Manipulasjon, bedrageri og problemer med å knytte mellommenneskelige relasjoner går også igjen i denne pasientgruppen. Personer med lidelsen har ofte hatt en livslang historie med antisosial adferd, og en fellesnevner synes å være problematisk oppvekst med lite tilfredsstillende familiære relasjoner. Det er uenighet om hvorvidt terapi har en effekt på pasienter med tilstanden.

LES MER
MEDLEMSKAP / STØTTE

Støtt KROM bli medlem
Kontonummer 7877 08 44699

Fanger: Kr. 50
Andre: Kr. 200

Tegn deg som medlem! » krom@krom.no