MEDLEMSSKAP

Medlemsskap / Støtte

Tilbake

Støtt KROM bli medlem
Kontonummer 7877 08 44699

Fanger: Kr. 50
Andre: Kr. 200

Tegn deg som medlem! – krom@krom.no


KROMs inntekt er medlemskontingent
KROM styre består av nåværende og tidligere innsatte, akademikere, jurister og aktivister. Styret møtes en gang i måneden
KROMs øverste organ er generalforsamlingen
KROM jobber for fangers rettigheter og human straffe- og kriminalpolitikk
KROM deltar som høringsinstans på kriminal- og fengselspolitiske spørsmål
KROM årlig kriminalpolitisk konferanse på Storefjell er et møtested og plattform for alle som er berørt av og interessert i kriminalpolitikk og fangers rettigheter
KROM subsidierer så langt det er mulig innsattes deltakelse på konferansen
KROM jobber ikke med individuelle saker, men kan bistå fanger med kontakt med Jussbuss, JURK og Wayback