MEDLEMSKAP / STØTTE

Støtt KROM bli medlem
Kontonummer 7877 08 44699

Fanger: Kr. 50
Andre: Kr. 200

Tegn deg som medlem! » krom@krom.no
EKSTERNT MEDIA

– Man kan ikke dispensere bort forbudet mot tortur

Domstolene har de siste halvåret uttrykkelig slått fast at kroppsvisitasjoner uten konkret foranledning vil kunne innebære krenkelser av EMK. Senest i november ga Høyesterett en innsatt 253 dager ekstra varetektsfradrag, som følge av mange hundre slike kroppsvisitasjoner.

Kampen om spyttemaske er ikke over

Når nye tvangsmidler vurderes, er departementet pliktig til å innhente medisinsk og helsefaglig informasjon for å kunne avveie skadeomfanget av trusselen, opp mot de fysiske og psykiske skadevirkningene ved bruk av tvangsmidlet. Det er ikke gjort.

Riksadvokaten beordrer brems i politiets mobilgjennomganger

Bakgrunnen er at EMD den 17. desember felte Norge for krenkelse av EMK artikkel 8, i forbindelse med beslaget av telefonen til Imran Saber.

Alkoholproblemer blant innsatte

- Svarene til de innsatte viste at drøyt halvparten (55%) hadde alkoholproblemer av en viss alvorlighetsgrad da de ble fengslet, forteller KRUS-forsker Hilde Pape.

- Vi må ikke tillatte spyttehette

Videre dreier dette seg om innføring av et svært inngripende tvangsmiddel uten at det i tråd med EMK art. 8 er foretatt en tilfredsstillende vurdering av verken nødvendigheten eller forholdsmessigheten.

Åpen høring i Stortingets justiskomité tirsdag 12. januar 2021

Justiskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Videokonferansehøring: Endringer i straffegjennomføringsloven mv. (omorganisering av kriminalomsorgen, bruk av pust- og bevegelsessensor i fengselsceller mv.)

Johan Lothe: Direktøren som ble doplanger

Hjemme i Norge ruset jeg meg på illegale stoffer, men det kunne jeg ikke når jeg var ute og reiste så da ble det alkohol isteden. Og i Øst-Europa var det øl og vodka på morgenmøtene, øl og vodka til lunsj.

Isolasjonsboom i norske fengsler i fjor vår: − Skadelig

Til sammen i 2020 ble det gjennomført over 200.000 timer med full isolasjon på grunn av pandemien i norske fengsler.

Innsatte kompenseres ikke nok for økt bruk av isolasjon under pandemien

Jussbuss jobber vi med innsatte over hele landet hver dag. Vår erfaring er at bruken av isolasjon under Covid-19 er utbredt og at de alternative tiltakene varierer kraftig i kvalitet mellom anstaltene.

Norsk forening for kriminalreform: – Har betydd enormt mye for kriminalpolitikken i Norge

«KROM har gjennom 50 år stått for en grundig, kunnskapsbasert kritikk av norsk kriminalpolitikk. Utfordringen fra KROM ble først sett som en trussel, deretter latterliggjort og utdefinert som ekstremisme, inntil det ble forsøkt å absorbere deler av fengselskritikken innenfor rammen av tvangsinstitusjonenes fortsatte eksistens.»