Bildet er fra KROMs 50-års markering på Litteraturhuset 18. juni 2018. Foto: Astrid Renland

Gjelda til fortiden!

Ville du trodd meg, hvis jeg sa at min største drøm er å ha en mobilregning i mitt eget navn?

MEDLEMSKAP / STØTTE

Støtt KROM bli medlem
Kontonummer 7877 08 44699

Fanger: Kr. 50
Andre: Kr. 200

Tegn deg som medlem! » krom@krom.no
EKSTERNT MEDIA

– Man kan ikke dispensere bort forbudet mot tortur

Domstolene har de siste halvåret uttrykkelig slått fast at kroppsvisitasjoner uten konkret foranledning vil kunne innebære krenkelser av EMK. Senest i november ga Høyesterett en innsatt 253 dager ekstra varetektsfradrag, som følge av mange hundre slike kroppsvisitasjoner.

Kampen om spyttemaske er ikke over

Når nye tvangsmidler vurderes, er departementet pliktig til å innhente medisinsk og helsefaglig informasjon for å kunne avveie skadeomfanget av trusselen, opp mot de fysiske og psykiske skadevirkningene ved bruk av tvangsmidlet. Det er ikke gjort.

Riksadvokaten beordrer brems i politiets mobilgjennomganger

Bakgrunnen er at EMD den 17. desember felte Norge for krenkelse av EMK artikkel 8, i forbindelse med beslaget av telefonen til Imran Saber.

Alkoholproblemer blant innsatte

- Svarene til de innsatte viste at drøyt halvparten (55%) hadde alkoholproblemer av en viss alvorlighetsgrad da de ble fengslet, forteller KRUS-forsker Hilde Pape.

- Vi må ikke tillatte spyttehette

Videre dreier dette seg om innføring av et svært inngripende tvangsmiddel uten at det i tråd med EMK art. 8 er foretatt en tilfredsstillende vurdering av verken nødvendigheten eller forholdsmessigheten.

Åpen høring i Stortingets justiskomité tirsdag 12. januar 2021

Justiskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Videokonferansehøring: Endringer i straffegjennomføringsloven mv. (omorganisering av kriminalomsorgen, bruk av pust- og bevegelsessensor i fengselsceller mv.)

Johan Lothe: Direktøren som ble doplanger

Hjemme i Norge ruset jeg meg på illegale stoffer, men det kunne jeg ikke når jeg var ute og reiste så da ble det alkohol isteden. Og i Øst-Europa var det øl og vodka på morgenmøtene, øl og vodka til lunsj.

Isolasjonsboom i norske fengsler i fjor vår: − Skadelig

Til sammen i 2020 ble det gjennomført over 200.000 timer med full isolasjon på grunn av pandemien i norske fengsler.

Innsatte kompenseres ikke nok for økt bruk av isolasjon under pandemien

Jussbuss jobber vi med innsatte over hele landet hver dag. Vår erfaring er at bruken av isolasjon under Covid-19 er utbredt og at de alternative tiltakene varierer kraftig i kvalitet mellom anstaltene.

Norsk forening for kriminalreform: – Har betydd enormt mye for kriminalpolitikken i Norge

«KROM har gjennom 50 år stått for en grundig, kunnskapsbasert kritikk av norsk kriminalpolitikk. Utfordringen fra KROM ble først sett som en trussel, deretter latterliggjort og utdefinert som ekstremisme, inntil det ble forsøkt å absorbere deler av fengselskritikken innenfor rammen av tvangsinstitusjonenes fortsatte eksistens.»

Dette likner en politiskandale

Hvis politiet mener at det skal være lov å endevende livet til brukere for å jakte etter potensielle selgere, er de altså ikke imot rusreformen. De er imot loven slik den er i dag.

Rusreformen må bygge på prinsippet om likhet for loven

Vi mener en slik strafferettslig differensiering ikke er forenlig med likhetsprinsippet i Grunnloven. Formålet med likhetsprinsippet er å beskytte borgerne fra vilkårlig maktbruk fra myndighetene.

Forsvarergruppen: - Strengere restriksjoner enn nødvendig i fengslene

-Kriminalomsorgsdirektoratet bør hyppig kontrollere vurderingene til de laveste nivåene.

Innsatt kvinne: Ber om tidlig løslatelse for alle som soner under pandemien

Realiteten er at å sone under Covid-19-pandemien har medført en mye hardere straff enn de vilkår som lå til grunn for straffeutmålingen. Dette gjelder alle innsatte i norske fengsler.

Politiet kan ha drevet ulovlig ransaking i årevis

Elden mener reglene også i dag sier at ransaking og pågripelse, som følge av bruk, er et uforholdsmessig og unødvendig tiltak, og dermed både i strid med straffeprosessloven og menneskerettighetenes integritetsvern i EMK artikkel 8.

- Mye verre enn Nav-skandalen

- Riksadvokatens konklusjon er at politiet ikke kan ransake hjem og telefon når personer bare har brukerdoser.

Undersøker kriminalomsorgens kontroll av telefonsamtaler

Sivilombudsmannen har fått flere klager fra innsatte i fengsler på at de har begrensete muligheter til å ringe og holde kontakt med familie og venner.

Fikk en måneds fengselsfradrag etter koronarestriksjoner

I seks uker fra 1. november til 18. desember 2020 hjemlet Kriminalomsorgen restriksjonene i nødrettsbetraktninger alene. Det var for snaut, ifølge forsvarer Maria Hessen Jacobsen.

Høyesterett med ny konstatering av at rutinemesige kroppsvisitasjoner krenker EMK

– Dette er et menneskerettsbrudd som har rammet de fleste av de innsatte i norske fengsler de siste årene, så det er gledelig at Høyesterett var så sterke og klare, slik at det er unødvendig å gå til menneskerettsdomstolen med saken, sier John Chr. Elden, som var en av forsvarerne i saken.

Professor Thomas Mathiesen er død

– Jeg mottar nyheten om Thomas Mathiesens bortgang med stort vemod og sorg. Thomas har vært en helt usedvanlig kraft både nasjonalt og internasjonalt, og har hatt enorm betydning akademisk og rettspolitisk. En inspirator med et enestående skarpt intellekt. I vårt land kan hans betydning for mange generasjoner med både sosiologer, kriminologer og jurister ikke overvurderes. Thomas ble en legende i levende live for tiår tilbake, sier advokat Frode Sulland til Rett24.