MEDLEMSKAP / STØTTE

Støtt KROM bli medlem
Kontonummer 7877 08 44699

Fanger: Kr. 50
Andre: Kr. 200

Tegn deg som medlem! » krom@krom.no
EKSTERNT MEDIA

– Man kan ikke dispensere bort forbudet mot tortur

Domstolene har de siste halvåret uttrykkelig slått fast at kroppsvisitasjoner uten konkret foranledning vil kunne innebære krenkelser av EMK. Senest i november ga Høyesterett en innsatt 253 dager ekstra varetektsfradrag, som følge av mange hundre slike kroppsvisitasjoner.

Kampen om spyttemaske er ikke over

Når nye tvangsmidler vurderes, er departementet pliktig til å innhente medisinsk og helsefaglig informasjon for å kunne avveie skadeomfanget av trusselen, opp mot de fysiske og psykiske skadevirkningene ved bruk av tvangsmidlet. Det er ikke gjort.

Riksadvokaten beordrer brems i politiets mobilgjennomganger

Bakgrunnen er at EMD den 17. desember felte Norge for krenkelse av EMK artikkel 8, i forbindelse med beslaget av telefonen til Imran Saber.

Alkoholproblemer blant innsatte

- Svarene til de innsatte viste at drøyt halvparten (55%) hadde alkoholproblemer av en viss alvorlighetsgrad da de ble fengslet, forteller KRUS-forsker Hilde Pape.

- Vi må ikke tillatte spyttehette

Videre dreier dette seg om innføring av et svært inngripende tvangsmiddel uten at det i tråd med EMK art. 8 er foretatt en tilfredsstillende vurdering av verken nødvendigheten eller forholdsmessigheten.

Åpen høring i Stortingets justiskomité tirsdag 12. januar 2021

Justiskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Videokonferansehøring: Endringer i straffegjennomføringsloven mv. (omorganisering av kriminalomsorgen, bruk av pust- og bevegelsessensor i fengselsceller mv.)

Johan Lothe: Direktøren som ble doplanger

Hjemme i Norge ruset jeg meg på illegale stoffer, men det kunne jeg ikke når jeg var ute og reiste så da ble det alkohol isteden. Og i Øst-Europa var det øl og vodka på morgenmøtene, øl og vodka til lunsj.