Illustrasjonsfoto: Astrid Renland

Kvinnelige innsatte opplever systematisk diskriminering

En ny rapport om soningsforholdene og helsetilbudet til kvinnelige innsatte som soner i lukkede fengsler, avdekker at norske myndigheter bryter både eget regelverk og internasjonale forpliktelser.

MEDLEMSKAP / STØTTE

Støtt KROM bli medlem
Kontonummer 7877 08 44699

Fanger: Kr. 50
Andre: Kr. 200

Tegn deg som medlem! » krom@krom.no
EKSTERNT MEDIA

– Domstolene er i ferd med å foreta en dramatisk kursomlegging

– Nå rydder domstolene på grunnplanet opp etter at Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet sviktet i arbeidet med rusreformen. Vi ser at domstolene er i ferd med å foreta en dramatisk og irreversibel kursomlegging nærmest over natten. Omleggingen gjelder også personer som ikke er i noen rehabiliteringssituasjon, sier advokat Halvard Helle, som forsvarte mannen.

Historisk rapport: Slik blir syke norske kvinner sviktet bak murene

– Det er på tide samfunnet virkelig forstår hvordan det er å være kvinne i norske høysikkerhetsfengsler, sier Ingrid i Bergen fengsel.

- Vi kan ikke la folk sitte innelåst 22 timer per døgn. Folk blir psykotiske av det, det er bare ikke greit

- Det rettspolitiske arbeidet og det som foregår bak kulissene, det frivillige arbeidet, er jo vel så viktig som å prosedere i en domstol. Det gir nettverk, kunnskap, erfaring og fellesskap, sier hun.

Professor Thomas Mathiesen er død

– Jeg mottar nyheten om Thomas Mathiesens bortgang med stort vemod og sorg. Thomas har vært en helt usedvanlig kraft både nasjonalt og internasjonalt, og har hatt enorm betydning akademisk og rettspolitisk. En inspirator med et enestående skarpt intellekt. I vårt land kan hans betydning for mange generasjoner med både sosiologer, kriminologer og jurister ikke overvurderes. Thomas ble en legende i levende live for tiår tilbake, sier advokat Frode Sulland til Rett24.