AKTUELT

Invitasjon til Kroms 50. kriminalpolitiske konferanse 11. til 14. januar 2024

Tilbake

KROM holder sin 50. kriminalpolitiske konferanse på Storefjell Resort Hotel i tiden 11. til 14. januar 2024.

Det er ankomst på Storefjell Resort Hotel torsdag 11. januar om kvelden, og avreise fra hotellet søndag 14. januar kl.14.
Prisen for full pensjon (kost og losji på dobbeltrom) er kr. 4005,- for tre døgn.
I tillegg kommer seminaravgift, som er kr. 800,- for de som betaler selv, og kr. 1600- for de som får oppholdet dekket av arbeidsstedet.
All betaling som gjelder konferansen gjøres på hotellet. Så langt det er mulig vil KROM yte tilskudd til fangers opphold.

KROM arrangerer felles bussreise Oslo-Storefjell for de som er interessert. Bussreisen koster kr. 600,- tur-retur.
NB! Merk Bussavgang fra Oslo torsdag 11. januar kl. 1600 ved Oslo Bussterminal. Bussen er merket Krom.

Pga. stor pågang til KROM-konferansene oppfordrer vi interesserte til å melde seg så raskt som mulig.

Du kan melde deg på
a) https://krom.no/pameldingskjema 
b) ved å sende påmelding (med alle opplysningene som det bes om på slippen) på e-post til krom@krom.no  eller sende inn påmeldingsskjema til Krom, Postboks 6740 St. Olavs plass, 0130 OSLO (skriv tydelig).

SISTE FRIST FOR PÅMELDING ER 22 DESEMBER 2023.

PÅMELDINGSKJEMA

 

KONFERANSENS TEMAER

Fredag 11. januar starter med en høring om livet i fengsel, om hvordan det er å sone i norske fengsler i dag, om hvordan det er å være i fengsel, og om fangerettigheter under press.

Fredag ettermiddag sette vi søkelys på et alvorlig problem, nemlig selvmord i fengsel. I løpet av 2023 har både Likestillings- og diskrimineringsombudet og Sivilombudet publisert rapporter som problematiserer dette temaet. En vil og komme innom det tragiske selvmordet som skjedde på Bredtvet fengsel. Og sette et kritisk lys på hva kriminalomsorgen gjør med problemstillingen.

Lørdag 12. januar setter en fokus på Kriminalomsorgens ekspansjon inn i psykisk helsevern. En setter fokus på reglerverk, samhandlingsutfordringer regler om strafferettslig utilregnlighet mv.

Lørdag ettermiddag setter vi fokus på stigmaet som fanger som soer for seksuallovbrudd utsettes for både under soning og etter soning. Og hva kriminalomsorgen gjør for å bedre dette.

Søndag 14. januar setter en fokus på opprøret på Bjerketun.

 

PROGRAM

FREDAG

09:00 – 09:15 Åpning av konferansen

09:15 – 12:00 Fangeliv

Fengselsliv
Fange
Utdanning i fengsel
Fange
Økonomi bak murene
Fange
Forvaring
Fange
Fangeerfaringer fra kvinnefengsel
Fange
Fangeerfaringer fra kvinnefengsel
Kommentarer fra KDI

Jan Erik Sandlie, nestleder KDI
Jussbuss
Hva slags type saker de får, rettspolitisk arbeid.
JURK
Hva slags saker de får, rettspolitisk arbeid.

12:00 – 15:00 Ski og lunsj

15:00 – 18:00 Selvmord i fengsel og fengselets håndtering

Kartlegging av selvmordsfare i fengsler
Fredrik Walby, Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (UiO)
Sivilombudets rapport om selvmord i fengsel
Karin Afeef
Likestillingsombudets arbeid med kvinners soningsforhold
Bjørn Erik Thon
Fangeperspektivet
Fangerepresentant
Oppfølging av selvdrapssaken på Bredtveit
Sofie Grøndahl, advokat
Kritikk fra innsiden
Dorris Bakken, tidligere leder på Bredtveit/KDI.

19:00 Middag og sosialt samvær

LØRDAG

09:00 – 12:00 Kriminalomsorgens ekspansjon inn i psykisk helsevern

Sett fra det juridiske perspektivet
Aslak Syse, jurist og lege
Sett fra det medisinske perspektivet
Stein Opjordsmoen Ilner, rettspsykiater
Fangeperspektivet
Fange fra Bastøy
Fangeperspektivet
Løslatt kvinne

12:00 – 15:00 Skistafett og lunsj

15:00 – 18:00 Stigma mot seksuallovbrytere

Stigma og tilbakeføringsarbeid
Ingeborg Sandbukt Jensen, phd-stipendiat
Statens ansvar for å beskytte alle fangegrupper
Sivilombudet
Fangeperspektivet
Løslatt fange
Advokatperspektivet
Simen Skjønsberg/Marit Lomundal Sæther
Handlingsplaner – hva kommer ut av det?
Høidal/ Hilde Bottolfs

19.00 Middag og sosialt samvær

SØNDAG

10:00 – 12:00 Verneskole for uartige jenter – overgrep i statlig regi

Introduksjon til filmen «Opprøret på Bjerketun»
Morten Conradi, regissør
Filmvisning
Paralleller til nåtid
Kjersti Eriksson, professor emerita

12.00 – 14:00 Lunsj og avreise

Bussavgang ca. 14.00

Programmet oppdateres fortløpende på krom.no
Konferansen er åpen for alle.
Bli medlem og støtt KROMs arbeid. Innmelding sendes til krom@krom.no