AKTUELT

KROM i skyggen av Covid-19 – rapport fra styret

Tilbake
Skistafett er oppskattet tradisjon på KROMs vinterkonferanse.<br />
Foto: Astrid Renland
Skistafett er oppskattet tradisjon på KROMs vinterkonferanse.
Foto: Astrid Renland

For de fleste av oss har 2020 vært Annus horribilis. Covid-19 pandemien som traff verden i mars måned, med påfølgende smittevernrestriksjoner har fått alvorlige økonomiske og psykiske konsekvenser for mange.  Sistnevnte har spesielt rammet mennesker som befolker totalinstitusjoner.

Ifølge Sivilombudsmannen manglet kriminalomsorgen hjemmel i lov og nødvendig medisinskfaglig begrunnelse for isolasjon av alle nyinnsatte i perioden, uten individuell vurdering av smitterisiko.  Kriminalomsorgen har heller ikke vært opptatt av risikoen for isolasjonsskader og psykiske påkjenninger som følge av isolasjon og karantene. I tillegg prøvde kriminalomsorgen seg på det de omtalte som soningsavbrekk – innsatte ble sendt hjem med påbud om svært begrenset mulighet til mobilitet utenfor hjemmet, og med beskjed om at tapt soningstid skulle tas igjen når de var tilbake i fengslet.  Det ble påpekt at denne formen for tilleggsstraff er grunnlovsstridig, og Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) formidlet at de skulle evaluere dette tiltaket sammen med den øvrige håndteringen av smittekontroll.

Covid-19 har også ført til avlysning av KROM-konferansen 2021, og mens vi venter på å komme sterkere tilbake i 2022, inviterer KROM til dagskonferanse med kriminalpolitikk og lansering av festskriftet En fengslende historie – KROM i 50 år  på Litteraturhuset i Oslo, torsdag 18. februar. 

KROM er sin andre ungdom, og i skyggen av pandemien med nedstengning, isolasjonskader og økonomiske ruiner, har det vært et svært produktivt år.  Vi rakk å avholde en flott kriminalpolitisk konferanse på Storefjell før pandemien tok oss. Vi har takket være bidragsytere, redaktører og støtte fra Fritt Ord gitt ut et flott festskrift.

Og vi kan også takket være støtte fra Stiftelsen Scheibler, lansere både prinsipprogram og denne fantastiske websiden som vi håper både skal være en plattform for kriminalpolitiske debatter og gjøre KROM mer synlig for innsatte og andre aktører på den kriminalpolitiske agendaen. Websiden skal være et sted for publisering av innlegg, korte kommentarer, nyhetssaker og fagartikler. Vi tar imot både nye og gjenbrukte tekster, og blir gjerne et sted for informasjon om relevante debatter, seminarer og konferanser.

Vi ønsker med dette alle våre samarbeidspartnere og støttespiller en riktig god jul og håper at 2021 bringer med seg vaksiner, bedre soningsforhold og muligheter for å møtes offline på kriminalpolitiske debatter. Godt Nytt år og husk å huk av 18 februar!