AKTUELT

Rettspolitisk speed-date

Tilbake

Hør landets fremste og mest engasjerte eksperter, rettspolitiske aktører og innsatte forklare hva som må til for å begrense isolasjon og tvang i norske fengsler på fem minutter!

Astrid Renland

Mandag 4. september inviterer Skandinavisk isolasjonsnettverk (UiO), Norsk forening for kriminalreform (KROM) og Jussbuss, til en rettspolitisk speed-date om regjeringens lovendringsforslag for bruk av isolasjon og tvangsmidler.

Sivilombudet varslet om store svakheter ved myndighetenes styring av fengslenes bruk av isolasjon i en særskilt melding til Stortinget for fire år siden: «Slik situasjonen er i dag overholdes verken norsk lov eller internasjonale menneskerettighetsstandarder, og mennesker påføres skader under soning». Ombudet ba blant annet om lovendringer, og denne våren fulgte regjeringen opp med å sende forslag til nye regler for isolasjon og tvangsmidler på høring. Blir problemene løst med dem?

Ifølge arrangørene har de invitert et bredt spekter av eksperter og aktører som har uttalt seg i høringen til å formidle hva de er mest kritiske til, og hvilke alternativer de foreslår.

Ta turen til Wergeland-salen på Litteraturhuset og hør på representanter fra Advokatforeningen, Den norske legeforening, Norsk psykologforening, Barneombudet, helseteamet i Oslo fengsel, Kriminalomsorgens utdanningssenter, Jussbuss, Norsk forening for kriminalreform KROM, Juridisk rådgivning for kvinner JURK, stiftelsen Wayback, Rettspolitisk forening, Skandinavisk isolasjonsnettverk, menneskerettighetsadvokat Maria Hessen Jacobsen, jusprofessor Anders Løvlie, og ikke minst, fengselsinnsatte selv.

Arrangementet er gratis og blir ikke strømmet.  Alle er hjertelig velkomne til uformell diskusjon og sosialt samvær etter arrangementet. 

Isolasjon og tvangsmidler i fengsel

Blir det bedre nå?

Mandag 4. september 2023, kl. 18:00 til kl. 20:30

Sal: Wergeland

Les KROMs høringsuttalelse Høring: Fellesskap, utelukkelse og tvangsmidler i fengsel