AKTUELT

Straffegjennomføring og menneskerettigheter

Tilbake

KROM ber KDI uttale se om hvilke regle som gjelder under straffegjennomføring og om disse reglene er i tråd med menneskerettighetslovene. 

Styret i KROM


KROM ber Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) om å gi en uttalelse for hvilke regler som gjelder, hva som er formålet bak dem og om de konkrete reglene er i tråd med den Europeiske
menneskerettighetskonvensjonen (EMK), og FNs politiske og sivile rettigheter (SP).

Spørsmålene retter seg mot tidsbegrensning av telefonsamtaler for innsatte i høysikkerhetsfengsel i lys av Sivilombudets rapport om kontrollreglenes EMK-stridighet, bruk av mobil under fremstilling,
bruk av internett og mobil (smarttelefon) i fengsel med lavt sikkerhetsnivå, oppbevaring av kosttilskudd i fengsel, alkoholforbud under EK-gjennomføring, klagesaksbehandlingstid for vedtak
om tvangsoverføring til fengsel, til et annet fengsel, og til et mer restriktivt fengsel, og adgangen til å overføre innsatte fra fengsel med høyt sikkerhetsnivå til fengsel med lavere sikkerhetsnivå.
Dersom Kriminalomsorgsdirektoratet mener at noen av spørsmålene best må besvares av lovgiver, så ber KROM om at disse oversendes Justis- og beredskapsdepartementet for uttalelse.

Uttalelsen er vedlagt og kan lastes ned: