Krom Konferanse 2019

KROM – Norsk forening for kriminalreform. Postboks 6740 St. Olavs plass, 0130 OSLO Tlf. 22 36 21 87.
E-post: krom@krom.no

INVITASJON TIL KROMS 49. KRIMINALPOLITISKE KONFERANSE 10. - 13. januar 2019

KROM holder sin 49. kriminalpolitiske konferanse på Storefjell Resort Hotel i tiden 10.-13. januar 2019.

Det er ankomst på Storefjell Resort Hotel torsdag 10. januar om kvelden (Fellesbuss går fra baksiden av Rådhuset i Oslo kl. 1600), og avreise fra hotellet søndag 13. januar kl. ca 14. Prisen for full pensjon (kost og losji på dobbeltrom) er kr. 3075,- for tre døgn. I tillegg kommer seminaravgift, som er kr. 700,- for de som betaler selv, og kr. 1400,- for de som får oppholdet dekket av arbeidsstedet. All betaling vedrørende konferansen gjøres
på hotellet.

KROM arrangerer felles bussreise Oslo-Storefjell, for de som er interessert. Bussreisen koster kr. 400,- tur-retur.
Bussavgang fra Oslo torsdag 10. januar kl. 1600 ved Rådhuset (Fr. Nansens plass). Så langt det er mulig vil KROM yte tilskudd til fangers opphold.

FRIST FOR PÅMELDING ER TORSDAG 20. DESEMBER 2018

P.g.a. stor pågang til KROM-konferansene oppfordrer vi interesserte til å melde seg så raskt som mulig. Du kan melde deg på a) ved å sende påmelding (med alle opplysningene som det bes om på slippen) på e-post til krom@krom.no eller b) ved å fylle ut slippen og sende til Krom. (skriv tydelig)

Påmeldingskjema
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jeg melder meg som deltaker på KROMs kriminalpolitiske konferanse 10.-13 januar 2019

Navn:_____________________________________________________________________
Adresse:____________________________________Tlf____________________________
Arbeidssted:_________________________________Tlf____________________________

E-postadresse__________________________________

Jeg er KROM-medlem: Ja/Nei (stryk det som ikke passer).
Jeg blir med på bussturen: Ja/Nei (stryk det som ikke passer).
Arbeidsgiver betaler seminaravgift: Ja/Nei (stryk det som ikke passer)
Du må være forberedt på at det blir flere på rommet. Ønske(r) om bestemt(e) romkamerat(er) innfris hvis mulig,
men kan ikke garanteres
Jeg vil gjerne bo sammen med: _________________________________________________

Konferansen tar i år opp fem viktige temaer.

Åpning av konferansen kl. 0900.

Første bolk, fredags morgen 0915-1200, står for det vi har kalt «De glemte fangene». De står sentralt i programmet. De glemte fangene er de som ikke klarer å kommunisere med omverdenen, f.eks. med pressen, de fangene som er isolert (enten betegnelsene er «isolasjon» eller ikke), de fangene som er reimet
fast, og mange andre. Disse fangene er det mange av i fengslene våre. Og gjennom gravende journalistisk
arbeid har pressen avdekket dette.

Andre bolk, fredags ettermiddag 1500-1800, har vi kalt «Gjengkriminalitet: ulike bilder». Her er pressen også aktiv, men på en annen måte. Noen aviser gir et stormfullt bilde av forholdene i våre bydeler, med tilfeldig skyting og annen våpenbruk, mens andre er gitt mer fredelige beskrivelser. Hva er sannheten – relativ ro og orden eller perioder med «moralske panikker», som kriminologene har kalt det.

Tredje bolk, lørdags morgen 1000-1200 har overskriften «Rettssikkerhet i fengslet». Panel: «Juss-Buss»
rapporterer sine siste resultater fra Ullersmo fengsel; tilsynsrådene i kriminalomsorgen settes under lupen
- det heter seg at tilsynsrådene er «påførte onder som ikke har noen funksjon» v/Ulrik Hegnar, tidligere
leder av tilsynsråd i Oslo.

Fjerde bolk, lørdags ettermiddag 1500 – 1800, tar for seg et brennbart tema: hva skjer i
Kriminalomsorgen – bygging av nye store lukkende fengsler og samtidig nedleggelse av små åpne fengsler? Det nye store fengslet i Agder mot Hassell, Ulsnesøy og Osterøy. De står mot hverandre bl.a. i ressurssammenheng. Allerede i 2011 uttalte landets daværende justisminister fra AP seg om spørsmålet.
Spørsmålet skaper røre blant fanger, ansatte og betjenter.

Femte og avsluttende bolk, søndags formiddag kl.1000-1200, har vi viet til en debatt om film i fengsel.
Filmen heter «Venjas harem», v/ Venja Nilsen. Filmen er nydelig, og kunne ha gått inn i flere av temaene
på konferansen. Hvorfor blir slike satsninger om soning og livet etter fengslet nedprioritert i Kriminalomsorgen? Det blir debatt så langt tiden rekker.

Det kan komme inn endringer i programmet. I pausen (1200-1500) på lørdag blir det skistafett.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ankomst om kvelden torsdag 10. januar 2019, middag.

Fredag 0900-0915 Åpning: Kort innledning om konferansens hovedtemaer.

1, Fredag 0915-1200 De glemte fangene.

Ingrid Fredriksen og Torunn Aarøy journalister fra BT.
Ass. underdirektør Jan Erik Sandlie i Kriminalomsorgsdirektoratet
Georg Høyer fra KROM
tidl. fange med mye erfaring

2. Fredag 1500-1800: Gjengkriminalitet – moralske panikker og politiske løsninger.

Den politiske ledelse
Erik Huseby Sæter kriminolog.
Pernille Eriksen, forsker ved Politihøgskolen
Politiker
Bård Dyrdal Politioverbetjent og leder av Leap

3. Lørdag 12 januar 0900-1200 Rettssikkerhet i fengslet.

Presentasjon av Juss-Buss’ nye undersøkelse på Ullersmo fengsel
«Om tilgang til rettshjelp i fengslene»
Tilsynsrådene i kriminalomsorgen: Sivilombudsmannens Enhet
Tilynsrådene i kriminalomsorgen: «Påført onde eller ingen funksjon?» v/ Ulrik Hegnar.
Forsvarer

4. Lørdag 12. januar 1500-1800 Sentralisering av Kriminalomsorgen. Bygging av nye store lukkede
fengsler og samtidig nedleggelse av små åpne fengsler?

Ass. underdirektør Jan Erik Sandlie i Kriminalomsorgsdirektoratet
Politiker Himanshu Gulati sitter for FrP i justiskomiteen
Kvinnelig fange fra Ulsnesøy
Kriminolog Hedda Giertsen

5. Søndag 13. januar 1000-1200. Denne tiden har vi viet til debatt om film i fengsel. Filmen heter «Venjas
harem» v/Venja Nilsen.

Hvorfor blir slike satsninger om soning og livet etter fengsel nedprioritert i Kriminalomsorgen? Det blir debatt så langt tiden rekker.

Avreise fra hotellet blir søndag etter lunsj, ca. kl. 1400.

Artikler »

Høringsuttalelser »