Krom konferansen 2016

KROM – Norsk forening for kriminalreform

Postboks 6740 St. Olavs plass, 0130 OSLO Tlf 22 36 21 87 (telefonsvarer) E-post: krom@krom.no

INVITASJON TIL KROMS 45. KRIMINALPOLITISKE KONFERANSE 14. – 17. januar 2016

KROM holder sin 45. kriminalpolitiske konferanse på Storefjell Resort Hotel i tiden 14.-17. januar 2016. Oversikt over konferansens innhold og foreløpig program følger vedlagt

PROGRAM

——————————————————————————————————————————
Fredag 15. januar
Åpning. Kort innledning om konferansens hovedtemaer.

915-1200 Dehumanisering av fengslene?
Advokat Erik Keiserud, leder av Den norske Advokatforening: Økning av straffene – flere i fengslene
Forsker dr. philos Yngve Hammerlin, Kriminalomsorgens Utdanningssenter (Krus)
Mikkel Thørrisen, Styremedlem i KROM

Representant for Kriminalomsorgsdirektoratet, ass. direktør Jan Erik Sandlie: Kommentar

Kaffe, diskusjon

1200-1500 Ski, lunsj

1500- 1800 Dehumanisering av fengslene? – Debatten fortsetter.
Professor i kriminologi ved Stockholms Universitet Janne Flyghed: Kort innledning
Fengsels- og friomsorgsforbundet v/leder Rita Bråthen
Foreningen for fangers pårørende v/ Hanne Hamsund
Juss-Buss
En person med fengselserfaring
Politikere kommenterer (AP, Høyre, Frp har tilsagt sitt nærvær)

Kaffe, diskusjon

Ca. 1800 Slutt for dagen, middag.

Lørdag 16. januar

0900-1200 Den gode fiende – på tide med reformer?
Tidligere utenriksminister Thorvald Stoltenberg: Kort innledning
Mathias K. Revold, rådgiver i Statistisk Sentralbyrå: Fra undersøkelsen om innsattes levekår
Annette Svae, Foreningen for human narkotikapolitikk
Roar Mikalsen, forfatter av boken «To End a War».
Dagfinn Hessen Paust, jurist: Om skadefølgeprinsippet
Kaffe, diskusjon

1200-1500 Ski lunsj

1500-1800 Den gode fiende – på tide med reformer? Debatten fortsetter
Professor Paul Larsson, Politihøgskolen i Oslo
Juss-Buss
En person med fengselserfaring
Kristian Mjåland, sosiolog: Narkotikahåndtering i fengsel
Politikere kommenterer (AP, Høyre, Frp har tilsagt sitt nærvær)

Kaffe, diskusjon
Ca. 1800 Slutt for dagen, middag
————————————————————————————————————————
Søndag 17. januar
Kl. 10-12 Tema: Sexkjøpsloven – et menneskerettighetsproblem?
Patricia Kaatee, politisk rådgiver i Amnesty International
Professor i kriminologi, Universitetet i Oslo May-Len Skilbrei

Diskusjon, Ski, lunsj. Avreise kl. 1400

Påmeldingskjema

Artikler »

Høringsuttalelser »