Krom konferansen 2017

Safe account:
er det bare når safe account laster opp et dokumment at alle brukere for en mail varslet?

KROM – Norsk forening for kriminalreform.

Postboks 6740 St. Olavs plass, 0130 OSLO Tlf. 22 36 21 87. E-post: krom@krom.no

INVITASJON TIL KROMS 48. KRIMINALPOLITISKE KONFERANSE 12. - 15. januar 2017

KROM holder sin 48. kriminalpolitiske konferanse på Storefjell Resort Hotel i tiden 12.-15. januar 2017. Oversikt over konferansens innhold og foreløpig program følger (se baksiden av dette arket).

Det er ankomst på Storefjell Resort Hotel torsdag 12. januar om kvelden (fellesbuss går fra baksiden av Rådhuset i Oslo kl. 1600), og avreise fra hotellet søndag 15. januar kl. 14. Prisen for full pensjon (kost og losji på dobbeltrom) er kr. 2985,- for tre døgn. I tillegg kommer seminaravgift, som er kr. 700,- for de som betaler selv, og kr. 1400,- for de som får oppholdet dekket av arbeidsstedet. All betaling vedrørende konferansen gjøres på hotellet.

KROM arrangerer felles bussreise Oslo-Storefjell for de som er interessert. Bussreisen koster kr. 400,- tur-retur. Bussavgang fra Oslo torsdag 12. januar kl. 1600 ved Rådhuset (Fr. Nansens plass). Så langt det er mulig vil KROM yte tilskudd til fangers opphold.

SISTE FRIST FOR PÅMELDING ER DESEMBER 2016

P.g.a. stor pågang til KROM-konferansene oppfordrer vi interesserte til å melde seg så raskt som mulig. Du kan melde deg på a) ved å fylle ut slippen og sende den til KROM (skriv tydelig!), eller b) ved å sende påmelding (med alle opplysningene som det bes om på slippen) på e-post til krom@krom.no

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jeg melder meg som deltaker på KROMs kriminalpolitiske konferanse 12.-15 januar 2017

Navn:_____________________________________________________________________

Adresse:____________________________________Tlf____________________________

Arbeidssted:_________________________________Tlf____________________________

E-postadresse__________________________________

Jeg er KROM-medlem: Ja/Nei (stryk det som ikke passer).

Jeg blir med på bussturen: Ja/Nei (stryk det som ikke passer).

Arbeidsgiver betaler seminaravgift: Ja/Nei (stryk det som ikke passer)

Du må være forberedt på at det blir flere på rommet. Ønske(r) om bestemt(e) romkamerat(er) innfris hvis mulig, men kan ikke garanteres

Jeg vil gjerne bo sammen med: _________________________________________________

KROMs KRIMINALPOLITISKE KONFERANSE 12-15. JANUAR 2017

KROM holder sin 48. kriminalpolitiske konferanse ved Storefjell hotell på Golsfjellet i tiden 12.-15. januar 2017.

Ankomst om kvelden torsdag 12. januar; middag. Konferansen tar i år opp fire viktige temaer. Første dag, fredag 13. januar 0915-1200, tar vi først opp isolasjon i fengslene. Isolasjon har vært oppe før, men det er meget viktig å fortsette kritikken. Samme dag kl. 1500-1800 tar vi opp innholdet i fengslene – hvor går utviklingen? Andre dag, lørdag 14. januar 0900-1200, tar vi opp barn som pårørende - mange barn har foreldre i fengsel, og kontakt over muren er vanskelig og meget stressende. Samme dag kl. 1500-1800 tar vi opp frihetsberøvelse av barn. Barn settes i fengsel, og barn som er asylsøkere settes i institusjoner som likner på fengsel. Søndag 15. januar kl. 1000-1200: Program kommer senere. Avreise fra hotellet er ca. kl. 1400. Mellom bolkene fredag og lørdag er det muligheter for kaffe, lunsj, og – vel og merke - skigåing.

Det tas forbehold om eventuelle endringer i programmet. For eventuelle endringer, se www.krom.no

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fredag 13. januar

Åpning. Kort innledning om konferansens hovedtemaer.

18.00. Vardeteateret spiller"Fengselsfulene".

Isolasjon i fengslene?

Mikkel Thørrisen, styremedlem i KROM: Om isolasjon – høringssvar – hva mener KROM?

Mads Andenæs, professor i rettsvitenskap: Skadevirkninger av isolasjon – hva mener juristen?

Marit L. Sæther, for Skandinavisk Isolasjonsnettverk – hva mener Nettverket?

Kaffe, diskusjon, ski, lunsj

1500- 1800. Innholdet i fengslene – hvor går utviklingen? Innstramninger på gang?

Andreas Ribe: Fangens erfaringer og synspunkter

Farukh Quereshi, leder i Oslo fengselstjenestemannsforbund

Jussbuss

Øyvind Alnæs, fengselsleder

Kari Henriksen, Justiskomiteen: Innstramninger på gang?

Ass. direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet Jan Erik Sandlie: Kan fengslene forsvares i dag?

Kaffe, diskusjon

Ca. 1800 Slutt for dagen, middag.

Lørdag 14. januar. Barn som pårørende og frihetsberøvelse av barn

0900-1200. Barn som har foreldre i fengsel

Anette Skjerven, kriminolog, Kirkens bymisjon i Drammen: De usynlige straffede. Barn møter fengslede foreldre.

Foreningen for fangers pårørende: Barn som pårørende

Jussbuss: Diskriminering av utenlandske barn

Den justispolitiske ledelsens synspunkter.

En fanges synspunkter

Kaffe, diskusjon, ski , lunsj

1500-1800. Frihetsberøvelse av barn.

Sturla Falck, sosiolog: Historisk gjennomgang. Fra særreaksjoner til dagens fengsel og internering av barn.

Karen Paus, kriminolog, Konfliktrådet: Ungdom, reaksjoner og dilemmaer

Mads Andenæs, professor: Bør barn fengsles/interneres? Juridiske synspunkter

Representant for Barneombudet: Barn i politiarrest

Ass. direktør Jan Erik Sandlie: Kan fengsel for barn forsvares?

Kaffe, diskusjon.

Ca. 1800 Slutt for dagen, middag

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Søndag 15. januar

Kl. 1000-1200. Program kommer senere.

Diskusjon, ski, lunsj. Avreise kl. 1400.
Påmeldingskjema

Artikler »

Høringsuttalelser »