Krom Konferanse 2020

KROM – Norsk forening for kriminalreform. Postboks 6740 St. Olavs plass, 0130 OSLO
E-post: krom@krom.no
Postadresse. Krom Norsk Forening for Kriminalreform. Postboks 6740 St Olavs plass. 0130 Oslo

INVITASJON TIL KROMS 50. KRIMINALPOLITISKE KONFERANSE 9 - 12. januar 2020

KROM holder sin 50. kriminalpolitiske konferanse på Storefjell Resort Hotel i tiden 9 til 12. januar 2020.
Det er ankomst på Storefjell Resort Hotel torsdag 9. januar om kvelden (Felles buss går fra baksiden av Rådhuset i Oslo kl. 1600), og avreise fra hotellet søndag 12. januar kl. 14. Prisen for full pensjon (kost og losji på dobbeltrom) er kr. 3165,- for tre døgn. I tillegg kommer seminaravgift, som er kr. 700,- for de som betaler selv, og kr. 1400,- for de som får oppholdet dekket av arbeidsstedet. All betaling vedrørende konferansen gjøres på hotellet.

KROM arrangerer felles bussreise Oslo-Storefjell, for de som er interessert. Bussreisen koster kr. 400,- tur-retur. Bussavgang fra Oslo torsdag 9 januar kl. 1600 ved Rådhuset (Fr. Nansens plass). Så langt det er mulig vil KROM yte tilskudd til fangers opphold.

FRIST FOR PÅMELDING ER 18 DESEMBER 2019

Pga. stor pågang til KROM-konferansene oppfordrer vi interesserte til å melde seg så raskt som mulig. Du kan melde deg på a) http://krom.no/pameldingskjema/
b) ved å sende påmelding (med alle opplysningene som det bes om på slippen) på e-post til krom@krom.no
c) ved å fylle ut slippen og sende til Kroms postadresse (skriv tydelig)
Påmeldingskjema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jeg melder meg som deltaker på KROMs kriminalpolitiske konferanse 9.-12 januar 2020

Navn:_____________________________________________________________________

Adresse:____________________________________Tlf____________________________

Arbeidssted:_________________________________Tlf____________________________

E-postadresse__________________________________

Jeg er KROM-medlem: Ja/Nei (stryk det som ikke passer).
Jeg blir med på bussturen: Ja/Nei (stryk det som ikke passer).
Arbeidsgiver betaler seminaravgift: Ja/Nei (stryk det som ikke passer)
Du må være forberedt på at det blir flere på rommet. Ønske(r) om bestemt(e) romkamerat(er) innfris hvis mulig, men kan ikke garanteres
Jeg vil gjerne bo sammen med: _________________________________________________

Ankomst om kvelden torsdag 9. januar.

Fredag 10. januar

09:00-12:00: Fengselet opplevd nedenfra: Offentlig høring med uttalelser fra fire eks- og
nåværende fanger

Bruk av tvangsmidler
Rusreform bak murene?
Fangerettigheter?

Høringsuttalelser ved personer med fangeerfaring
Assisterende direktør, KDI, Jan-Erik Sandlie kommenterer høringsuttalelsene

12.00-15.00 Ski/lunsj/pause

15:00-18:00: Isolasjon i endring - må domstolene på banen for at fangers menneskerettigheter skal tas alvorlig?
Stipendiat ved IKRS: Marte Rua: Den siste tidas hendelser på isolasjonsfronten
Tidligere innsatt og Røverradioen: Marius: Isolasjonserfaring - om det å sitte isolert.
Advokat Maria Hessen Jacobsen: Om nylige avgjørelser i domstolene om isolasjon i varetekt.
Forsker, IKRS: Kjersti Lohne: Om hvordan sivilsamfunnet har bidratt til et sterkere individuelt rettsvern gjennom bruk av domstolene, særlig ved isolasjon.

Assisterende direktør, KDI: Jan-Erik Sandlie: Hvorfor ting tar tid og veien videre?

Middag kl. 20:00

Lørdag 11. januar

09:00-12:00: Hva er galt med politireformen
Professor ved Politihøgskolen: Paul Larsson
Professor ved Institutt for kriminologi og rettsosiologi: Helene O. I. Gundhus
Politisk kommentar

12.00-15.00 Skistafett/lunsj

15:00 – 18:00: Rusreformutvalgets innstilling presentert utvalgsleder Runar Torgersen og
en sekretær i utvalget
Panel med kommentar til utvalgets innstilling:
Eks-politimann og pårørende Knut Røneid:
Wayback og eksbruker, Terje Jenssen: Hvorfor trenger vi rusreform?
Politietterforsker og leder av LEAP Skandinavia, Bård Dyrdal
Leder i Skyggeutvalget og kriminolog, Nicolay B. Johansen:
Advokat og nestleder i Forening tryggere ruspolitikk, Dagfinn Hessen

Middag kl. 20:00

Søndag 12 januar

10:00-12:00: Barnevernets ansvar på strafferettens område
Forsker, OsloMet: Karstein Brynildsrud
Advokat Mette Yvonnn Larsen

Bussavgang fra hotellet, søndag etter lunsj, kl. 14:00.
Det kan forekomme endringer i programmet.

Artikler »

Høringsuttalelser »